Znaczenie pojęcia reiki i praktykowanie takiej techniki

Istnieje wiele metod medycyny niekonwencjonalnej. Jedną z nich jest system wykorzystujący tak zwaną energię życiową. Mówimy tutaj o leczeniu określanym mianem „reiki”. Zrozumienie tego terminu pozwala w dużym stopniu na wyjaśnienie, czego też dotyczy to obco brzmiące dla wielu pojęcie. Słowo pochodzi tak z języka chińskiego, jak i japońskiego. Stanowi niejako człon dwóch określeń, gdzie słowo „rei” oznacza „duszę”, „naszego ducha”, natomiast przez „ki” możemy rozumieć „serce, jako uczucie”, „umysł”, „mentalne samopoczucie”, czy choćby „własną energię”. W Chinach tłumaczy się, że drugi człon odpowiada wyrażeniu „qi”, które to słowo oznacza energię życiową przenikającą wszechświat. Praktykowanie reiki wiąże się z czerpaniem energii, która znajduje się zarówno w nas, jak i wokół nas. Uznaje się jednak, że zwykły człowiek nie potrafi zgłębić tajników dotyczących tej metody, przez co rozumiemy, iż nie jest w stanie posługiwać się nią bez specjalnie przeprowadzonej inicjacji, wiążącej się z przekazaniem tejże techniki uzdrawiania przez tak zwanego mistrza. Co do uzdrawiania, to możemy tutaj mówić o gromadzeniu energii w dłoniach i przekazywaniu jej za pomocą dotyku osobie chorej. Jakie uczucie może nam wówczas towarzyszyć? Otóż możemy odczuwać mrowienie, nacisk, ciepło, lub też chłód podczas seansu.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!