Reiki współcześnie – tradycja czy innowacja?

Twórcą metody reiki był Mikao Usui. Dzisiaj nie ma możliwości, aby ustalić z całą pewnością, czym charakteryzowała się praktyka reiki w czasach Usui. Nawet, jeśli mamy do dyspozycji różne świadectwa i dokumenty, zdajemy sobie sprawę, że poza szczególnymi okolicznościami związanymi z miejscem i czasem, w którym dana metoda jest praktykowana, wiele zależy od osobistych doświadczeń nauczyciela oraz ucznia. Reiki to dyscyplina bazująca na tradycji ustnej i jako taka może być skutecznie przekazywana tylko poprzez bezpośrednie doświadczenie i spotkanie ucznia i nauczyciela. W pewnym okresie na wschodzie i na zachodzie uformowały się różne szkoły i nowe metody, które w zasadzie wciąż się tworzą. Trudno jednak tu o krytykę co do tego, która z metodologii jest bardziej właściwa. Z całą pewnością reiki ma taką dynamikę rozwoju i siłę wzrostu, która uniemożliwia formułowanie ostatecznych i stabilnych koncepcji. Jednakże można zauważyć nadmierną tendencję do innowacyjności i inwencji czasami ze szkodą dla wierności tradycji oraz zgodności z linią ewolucyjną, która jest przecież dobrze widoczna i dostrzegalna. Tak teraz, jak i wcześniej, jest właściwym utrzymywanie, że reiki to żyjący organizm, który pulsuje energią kosmiczną i życiową, niezdolny ze swej natury do poddawania się jakimkolwiek schematom czy próbom zredukowania go do masy danych, liczb czy ćwiczeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!