Reiki metodą dla każdego

Reiki jest tak naprawdę energią, którą każdy człowiek ma w sobie. To dzięki tej energii zachować można zdrowie i dobre samopoczucie. Jednak jeśli energii tej brakuje, organizm człowieka reaguje chorobą i innymi problemami natury fizycznej bądź psychicznej. Dlatego w interesie każdego człowieka jest, by odpowiednio zadbać o poziom tej energii w swoim organizmie. Tego właśnie uczy metoda reiki stworzona przez dr Mikao Usui. Człowiek ten tak naprawdę nie stworzył nic nowego, a jedynie odkrył dla świata współczesnego nauki, jakie znane już były kulturom starożytnego Dalekiego Wschodu i jakie niestety na przestrzeni wielu lat zostały po prostu zapomniane. W obecnym, współczesnym kształcie reiki jest więc spójną metodą, która pomóc może każdemu. Bo zgodnie z nauką Mikao Usui, energię przyjmować może niemal każdy. Nie ma tu znaczenia jego wiara, bo reiki jest metodą, która jest ponad wyznaniami. Co więcej, ma uzasadnienie i potwierdzenie niemal w każdej religii. Energia, którą określa się mianem reiki w oczach chrześcijan przyjmuje po prostu postać boskiej energii. Oczywiście korzystanie z dobrodziejstw reiki nie jest możliwe bez mistrza, czyli nauczyciela lub instruktora. Aby nim zostać, trzeba przejść odpowiedni trening, zdobywając kolejne stopnie wtajemniczenia, a przy tym zdobywając odpowiednie doświadczenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!