Reiki a Kościół Katolicki

Polska jest uważana za państwo katolickie, dlatego w każdej dziedzinie czy działalności człowieka widać zarówno wpływ jak i podejście Kościoła do danej sytuacji. Jeżeli chodzi o praktyki reiki Kościół się nie wypowiada. Nie ma swojego zdania na ten temat. Tak naprawdę nie ma podstaw do interwencji w praktykę reiki, ponieważ nie jest ona rodzajem religii. Nie nawołuje do odejścia z kościoła katolickiego, ani nie podważa żadnego aspektu katolickiego. Dlatego chyba Kościół wycofuje się z wypowiedzi na temat praktyk reiki. Nauki te mówią o tym, aby być dobrym, zarówno dla samego siebie jak i dla innych ludzi, więc czy to jest przeciwne Kościołowi? Przecież życie w zgodzie z samym sobą, ze swoim ciałem jak i poglądami nie zmienia wiary człowieka w innego Boga oraz nie nawołuje do popełniania zła. Na świecie istnieje jeden przypadek wypowiedzi kościoła katolickiego na temat praktyk reiki. Miało to miejsce w Stanach zjednoczonych gdzie swoją opinię stanowisko w sprawie praktyk reiki wydali Biskupi Kościoła Katolickiego nawołując do zaprzestania tych praktyk w szpitalach i placówkach opieki medycznej w amerykańskich katolickich szpitalach i ośrodkach medycznych. Warto zaznaczyć, że była to jedyna taka sytuacja na świecie i więcej jak dotąd nigdzie się nie powtórzyła, co tylko świadczy o pozytywie praktyk reiki.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!