Podstawowe zasady twórcy reiki

Mikao Usui przekazał kilka podstawowych zasad, jakimi osoby praktykujące reiki powinny się kierować w codziennym życiu. Usui zwraca uwagę na znaczenie angażowania się w różne rzeczy dzień po dniu, bez lęku czy pośpiechu – należy koncentrować się na rzeczywistości danej chwili i intensywnie ją przeżywać. Przeszłość i przyszłość nie istnieją, więc zajmowanie się nimi spowalnia rozwój i kroczenie przez życie. Inną zasadą jest odrzucenie gniewu, który rodzi się z otrzymanych ran lub z uczucia, że ktoś wyrządza nam krzywdę. Aby odrzucić gniew, należy najpierw go uznać i wyrazić, jasno i stanowczo uzewnętrznić własne uczucia, nauczyć się chronić swoją przestrzeń, własne życie i stosunki. Dobrze jest też odrzucić wszelkie lęki i zmartwienia, to znaczy cieszyć się życiem chwila po chwili, wiedząc, że to, co się dzieje, dzieje się dla naszego dobra. Trzeba też żyć uczciwie. Ta zasada przypomina znaczenie tego, aby nie być na bakier z własnym sumieniem, by być lojalnym i uczciwym przede wszystkim w stosunku do siebie samych. Nie można bowiem mieć zdrowego i silnego ciała, jeśli myśli są pełne kłamstw, wyrzutów i oszustw. Szacunek do każdego żyjącego stworzenia to następna zasada Usui. Szacunek wobec ojca i matki za dar życia oznacza szacunek do samego siebie oraz własny wybór życia. Szacunek wobec nauczycieli i osób starszych oznacza otwarcie się z pokorą na naukę, poznanie i przyjęcie mądrości i doświadczenia. Praktykujący metodę reiki odkrywają także znaczenia podziękowań. Dziękowanie to moment, który łączy nas ze wszechświatem.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!