Na co pomaga reiki?

Zgodnie z holistycznym punktem widzenia według reiki choroba – w jakikolwiek sposób by się nie objawiała – nie jest niczym innym jak fizyczną manifestacją braku równowagi na gruncie energetycznym. Osoby praktykujące metodę reiki utrzymują, że może być ona stosowana do leczenia praktycznie wszystkich znanych chorób i innych zaburzeń. W momencie zestawienia reiki z pozostałymi rodzajami naturalnych terapii oraz alopatii skuteczność leczenia wzrasta jeszcze bardziej. Według osób praktykujących reiki metoda ta poprawia skuteczność tradycyjnych sposobów leczenia ogólnego, zmniejszając niepożądane skutki przyjmowanych leków, skracając znacznie czas leczenia, zmniejszając lub całkowicie eliminując ból, redukując wysiłek i wpływając na zwiększenie pogody ducha i optymizmu pacjenta, co szczególnie mocno wpływa w pozytywny sposób na kompleksowy przebieg kuracji. Metoda reiki ponadto, zgodnie z tym, co twierdzą osoby ją propagujące, może być stosowana łącznie z leczeniem medycyną tradycyjną, jak dzieje się to zresztą w przypadku innych metod terapii naturalnej, które postrzegają zdrowie człowieka z holistycznego punktu widzenia, czyli widzą człowieka jako całość a nie jako odrębne części i uważają, że sens ma jedynie całościowe leczenie, a nie zajmowanie się tylko poszczególnymi organami. Chodzi tu na przykład o homeopatię, aromaterapię, leczenie kryształami czy terapię kwiatową.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!