Mikao Usui – założyciel kliniki reiki

Mikao Usui chińczyk żyjący na przełomie XIX i XX wieku wychowywał się w tradycji buddyjskiej. Był mnichem w klasztorze Tendai. Wiele czytał, wiele rozmyślał i na podstawie literatury buddyjskiej opracował pięć zasad reiki. Mówiły one o tym, że właśnie dziś człowiek nie powinien się martwić, nie powinien się złościć, powinien być uprzejmym dla innych, powinien uczciwe zarabiać na życie i być wdzięcznym za to, co go otacza. Mikao Usui rzekomo miał doznać objawienia Buddy, kiedy śmierć zajrzała mu w oczy podczas epidemii cholery. To stało się powodem, dla którego zaczął szukać metod uzdrawiania energią ki. Skupiał wokół siebie rzeszę chętnych do posiadania umiejętności leczenie metodą reiki. Dokonywał tego poprzez odpowiednie gesty i ułożenie rąk. Istnieją hipotezy, że uzdrawiał biednych i żebraków na górze Kurama, tam też doznał olśnienia i poznał odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące możliwości uzdrawiania ludzi. Od tej pory istniało w Chinach stowarzyszenie Usui-reiki-rioho-gakkai. Oparta na duchowości terapia reiki wykorzystywała nieograniczone zasoby energii istniejącej we wszechświecie. Wtajemniczenie w reiki następowało na trzech etapach. Potem mistrz mógł uzdrawiać siebie jak i innych. Reiki jest stosowana po dziś dzień nawet jako terapia pomocnicza w szpitalach i placówkach medycznych na całym świecie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!