Historia reiki – przełom XIX i XX wieku

Metody leczenie reiki zostały opracowane i wdrożone przez Mikao Usui mnicha buddyjskiego na przełomie XIX i XX wieku. Istnieją teorie, że już wcześniej mogła być stosowana przez lamów – nauczycieli tybetańskich i mnichów buddyjskich. Mikao Usui rozsławił tę metodę pozyskiwania energii życiowej najpierw na górze Kurama (gdzie leczył przechodniów), a następnie w klinice w Tokio, która założył w 1911 roku. Oczywiście skupiał wokół siebie uczniów, a sam określany był mianem sensei. Do śmierci nauczał jak pozyskiwać energie uzdrawiającą człowieka i stosował pięć opracowanych na buddyzmie zasad. Mówiły one, że nie należy się złościć i martwić, trzeba być uprzejmym dla innych i wdzięcznym za wszystko, co daje nam życie, świat i natura. Mikao Usui nakazywał także ciągła pracę nad sobą i swoim duchem, jakkolwiek go rozumiał. Oczywiście w jego zasadach była także konieczność praktykowania religii, według niego każdy powinien codziennie modlić się w myślach i poprzez słowa. Mikao Usui do śmierci przekazał wiedze dotycząca reiki ponad dwom tysiącom uczniom. Po dziś dzień są one przekazywane i stosowane w medycynie niekonwencjonalnej. Mikao Usui – mistrz reiki bardzo szczegółowo uczył jak uzdrawiać ludzi i dostosowywał energię swoich uczniów do możliwości pozyskiwania energii reiki i leczenia za jej pomocą.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!