Energia, czakry i meridiany, czyli jak stać się lepszym człowiekiem

Można wierzyć lub nie w efektywność zabiegów reiki, można podchodzić do nich bardzo sceptycznie, ale nie można stwierdzić, żeby zabiegi te w jakikolwiek sposób szkodziły. Mogą ewentualnie nie przynieść fizycznej poprawy stanu zdrowia. Pomimo wszystko mistrzowie reiki zachęcają gorąco do zapoznania się z tą metodą i skorzystania z tej alternatywnej terapii, gdyż według nich dobroczynne skutki reiki to nie tylko ustępowanie chorób, jakie znamy, ale przede wszystkim poprawa jakości życia od jego strony duchowej. Reiki to swego rodzaju energoterapia, która polega na uwolnieniu, oczyszczeniu czakr, czyli specjalnych miejsc w ciele człowieka, w których zgodnie ze wschodnimi wierzeniami spotykają się różne strumienie energii, i udrożnieniu meridianów, czyli kanałów przewodzących tę energię. Mistrzowie reiki wierzą, że wszelkie choroby fizyczne czy dolegliwości psychiczne mają swój początek w zablokowaniu tychże kanałów, a zatem w braku przepływu energii. Zadaniem mistrza jest więc przywrócenie tego przepływu. Jednak nie tylko to jest ważne. Istotną sprawą jest nauka nowego spojrzenia na świat. Według reiki człowiek powinien dążyć do czynienia dobra, a uwolnienie energii oraz uzyskanie pełnej harmonii, nie tylko w tym pomaga, ale wręcz zmusza do przyjęcia takiej nowej postawy życiowej, dzięki której człowiek odczuwa spokój i dosłownie zaraża nim innych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!